OM PROJEKTET

Till barnkonstbiennalen ”Bästa Biennalen” 2019 inledde vi ett samarbete med Kivik Art Centre och utförde tillsammans med deltagare en kollektiv multipel med ett hundratal mindre figurer i skånsk naturlera. Vi kallade projektet Multiplera (Multipel + lera) och idén till Multiplera Skåne föddes redan då.

Multiplera Skåne är ett omfattande delaktighetsprojekt med barn och unga som vi träffar i hela regionen. Genom att engagera deltagare i en konstnärlig process lyfter vi fram deras berättelser, som slutligen manifesteras i ett konstverk. Tillsammans utforskar vi idéer till hur konstverkets ska utformas; en samling skulpturer i människostorlek – föreställande barn och unga, skapad i en delaktighetsprocess.

Konstverkets placering i naturen gör att det tillhör alla deltagare, även dem som upplever resultatet efteråt – en kollektiv skulptur som skildrar vår tid.

Multiplera Skåne är ett medskapandeprojekt där vi kommer att möta barn i åldrarna 8-13 år i alla skånska kommuner. Under första halvåret av 2022 testas tekniker för att utforma skulpturer, hitta samarbeten och tillsammans med fokusgrupper utformas det kommande arbetet. Vår första grupp är från Sorgenfris fritids i Malmö som har fått djupare inblick i flera moment. Fler barn möter vi sen i workshops, där vi med roliga och kreativa konstnärliga övningar tillsammans utforskar vi hur de vill skildra sina liv. Deras berättelser kommer att ligga till grund för utformandet av verket. Tillsammans med formgivarkollektivet Polymorf i Malmö kommer vi att 3D-printa skulpturer i lera, föreställande barn i naturlig storlek. Alla moment dokumenteras och en film kommer skapas som berättar om och sammanfattar projektet.

Projektet har grundfinansieringen klar med tvåårigt projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen och utvecklingsbidrag från Region Skåne. Vi söker löpande ytterligare ekonomiska samarbeten för att möjliggöra att projektet når sin fulla potential. Skåne är en region som består av både städer och landsbygd, och vi ska nå deltagare i alla landskapets kommuner. Under ett tvåårigt projekt med många arbetsmoment är det viktigt att ha långsiktiga partners med på resan där vi har ett gemensamt fokus på projektets deltagare och syfte. Vi vill säkerställa deltagarnas återkommande medverkan, inte bara i workshops och återkoppling med oss under arbetets gång utan även besök till invigningen och filmvisning vid projektslut.

Här finner du en nedladdningsbar pdf med projektbeskrivning.