Månadens höjdpunkter: Maj 2022

Vad säger ditt kroppsspråk?

Tillsammans med Sorgenfriskolans fritids, våra hjälpredor och försökskaniner, spenderade vi en eftermiddag med att utforska hur vi kommunicerar med våra kroppar. Vi började med en liten föreläsning som handlar om konst, färglära och hur man tolkar känslolägen i skulpturer. Den praktiska workshopen som följde gick ut på att leka med hur man gestaltar känslor med kroppspråk. Barnen arbetade i par eller smågrupper med sina uppdrag; hur ser du ut när du vill visa en stark känsla, hur ser du ut när din kropp är i vila osv. Eftersom konstverket som Multiplera Skåne ska kulminera i kommer bestå av skulpturer av barn i verklig storlek så är en stor del av vårt arbete tillsammans med barn kommer att handla om vad de vill kommunicera om sig själva. Första frågan: vad kan du berätta med och genom en kropp? Vi gav de deltagande barnen kameror och bad dem utforska detta och vi fick flera fina och roliga resultat!

Besök hos kommunpolitikern Frida Trollmyr

I vårt projekt undersöker vi om processen kan leda till att barnen som deltar kan få en ökad känsla av tillhörighet och få en större kunskap av hur man kan förändra något i ett demokratiskt samhälle. Detta kopplar även an till det arbete som pedagoger ofta arbetar med redan. Vi tog med några utav våra fokusbarn på besök hos Frida Trollmyr, kulturnämndsordförande i Malmö, som tog emot oss på Stadshuset. Vi fick fika och hade möte i sessionssalen, runt bordet där Malmös politiker vanligtvis fattar sina beslut. Med oss hade vi frågor om hur man går tillväga om man är ett barn och vill få något gjort i Malmö. Frida gav barnen handfasta tips; samla ihop flera namn och skriv sedan till en politiker direkt. De måste nämligen svara på mail! Så om man vill ha en ny skateyta i Folkets park, som några utav de unga deltagarna hade som exempel, så är det Andreas Schönström som är ansvarig politiker. Ifall man vill ha en konsthall för barns konst så är det Frida själv som kan ta sig an ärendet. Spännande! Det fanns även utrymme för en del frågor om hur politiker klär sig, ifall de går runt med pengar i en portfölj, och hur en vanlig dag på jobbet ser ut för Frida. Somliga provade mikrofoner och ordförandeklubban innan vi lämnade henne för att hon skulle få hämta sina egna barn på fritids.

En förmiddag i Fulltofta…

I vårt arbete för att hitta en plats till installation har vi fått lära oss en del regler kring naturskydd, naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal. Spännande och lärorikt – men vi inser också svårigheterna med att på ett säkert sätt placera terracottafigurer i mänsklig storlek i skogen utan att förankra dem väl i marken. Därför var det med stor spänning vi åkte tillbaka Fulltofta efter att Skånska Landskap hade föreslagit en plats där man faktiskt får gräva och förankra främmande objekt i naturen. Lina och Sara från Skåneleden blev våra guider för utflykten. Vi gick ett par stenkast längs med Skåneleden och hamnade på en plats där växtligheten öppnade upp sig till en lummig glänta. ”Här!” sa Lina, efter att ha stämt av koordinaten på sin mobil. Vi hittade både vilda liljekonvaljer, enbärssnår och ormbunkar i området – men framför allt en perfekt plats att stanna till på för att reflektera över en utplacerad terrakottaarmé föreställande skånska barn. På väg hem kände vi oss väldigt nöjda. En stor nöt knäcktes idag. Den geografiska platsen kan vara avgjord. Den ligger precis på Skåneleden, mitt i Skåne, långt bort ifrån trafikerade leder och bebyggelse – men ligger heller inte i ett naturskyddat område. Vad innebär det? Jo, att vi får gräva och förankra våra skulpturer! Peppar peppar, ta i trä och håll alla tummar ni har!

…och en eftermiddag på Tjärö!

Efter vårt besök i Fulltofta körde vi vidare till Blekinge och tog färjan över till Tjärö. Där har nämligen en utav Polymorfs skulpturer stått installerad utomhus sedan förra sommaren, mitt i den Blekingska skärgården. Skulpturen är skapad av samma material och med samma teknik som vi planerar att skapa våra skulpturer med, så vi var spända på att se hur den hade klarat årstidernas olika påfrestningar. Under vinterhalvåret är alla förbindelser stängda och först sista april börjar färjan gå igen, så varken vi eller Polymorf har kunnat besöka den förrän nu. Vi var fulla av spänd förväntan när vi med hjälp av karta och GPS-koordinater letade efter skulpturen för att se hur den klarat vintern. När vi kom fram stod den lerprintade pelaren till synes helt opåverkad av ett år i väder, kyla och salta vindar. Inga sprickor och ytan hade inte blivit porös – den var bara jättefin! Det betyder att vi kan använda lerprintningstekniken som vi siktat in oss på till skulpturerna. Efter att ha utforskat ön gick vi för att äta lunch på den enda restaurangen och på eftermiddagen tog vi färjan tillbaka, solbrända och mycket nöjda med dagen.

Sista kalaset innan sommaren – prototypinvigning!

17/6 står äntligen vår första prototyp färdig och det vill vi fira! Prototypen kommer att stå på Sorgenfri och föreställer fantastiska Bell som stod modell för oss för ett tag sen. Vi 3D-skannade henne och nu har Polymorf printat en “kopia” av henne i lera – i verklig storlek dessutom! Detta ska vi fira innan både vi och månadsbloggen tar sommarpaus, sen ses vi igen till hösten med ännu mer skoj…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: