MULTIPLERA SKÅNE

Vad är multiplera Skåne?

Multiplera Skåne är ett delaktighetsprojekt där barn, som vi träffar i alla skånska kommuner, medverkar. Genom att engagera deltagarna i en konstnärlig process lyfter vi fram deras berättelser och tillsammans utforskar vi hur målet – konstverket – ska utformas. Visionen är en kollektiv skulptur på en avlägsen plats – föreställande barn och unga, på en plats vid Skåneleden. Projektet lyfter frågor kring barnkonventionen och demokratiska processer. Hur gör man för att skapa förändring?

Muralcentralen

MuralCentralen består av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm. Vi har sedan 2012 arbetat tillsammans med workshops, föreläsningar, konstvandringar och offentliga konstverk. Vi har lång erfarenhet av att skapa deltagarbaserade konstprojekt, som ofta resulterar i någon form av kollektiv offentlig gestaltning. Barn och unga har länge varit vårt fokus.

BLOGG

  • Höjdpunkter November & December
    Möten, event och årets slut! Möten! I November har vi slipat på föreläsningarna och våra workshops så de flyter på som rinnande vatten! Vi pratar inte i mun under föreläsningen och vi tar instruktionerna i rätt ordning (Tog bara ett […]
  • Höjdpunkter Oktober
    Workshops, workshops, workshops! Tycker att vi börjar med den roligaste delen av projektet! Vi fortsätter att träffa flera barngrupper i skolor runtom Skåne.Efter mycket nyfikenhet tänkte vi att det är hög tid att berätta lite om hur våra workshops ser […]
  • Hej Victor Bergström!
    Säg hej till vår nya Kommunikatör & Producent Victor Bergström! Victor arbetar i både konstnärliga och kommersiella forum med kommunikation, film, grafik och marknadsföring. Hans kombinerade bakgrund som arrangör för både större kommersiella event och små avantgardistiska utställningar manade honom […]

FÖLJ BLOGGEN VIA MAIL

FÖLJ ARBETET PÅ INSTAGRAM