MULTIPLERA SKÅNE

Vad är multiplera Skåne?

Multiplera Skåne är ett delaktighetsprojekt där barn, som vi träffar i alla skånska kommuner, medverkar. Genom att engagera deltagarna i en konstnärlig process lyfter vi fram deras berättelser och tillsammans utforskar vi hur målet – konstverket – ska utformas. Visionen är en kollektiv skulptur på en avlägsen plats – föreställande barn och unga, på en plats vid Skåneleden. Projektet lyfter frågor kring barnkonventionen och demokratiska processer. Hur gör man för att skapa förändring?

Muralcentralen

MuralCentralen består av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm. Vi har sedan 2012 arbetat tillsammans med workshops, föreläsningar, konstvandringar och offentliga konstverk. Vi har lång erfarenhet av att skapa deltagarbaserade konstprojekt, som ofta resulterar i någon form av kollektiv offentlig gestaltning. Barn och unga har länge varit vårt fokus.

BLOGG

  • Höjdpunkter: Augusti – September
    Och så blev vi fler! Vi startar upp hösten tillsammans med nya medarbetare i projektet som kommer att presentera sig inom kort! De kommer att avlasta oss bakom kulisserna med att exempelvis sköta bokningar av barngrupper, samarbetet med kommuner, utforska […]
  • Höjdpunkter: Juni – Juli 2022
    Vilken sommar det varit! Under en stekhet dag i juni installerade Albin och Johanna på Polymorf den allra första prototypen! Vi har fått låna Bell, 9 år under våren för att testa 3D-scanning och äntligen kan vi visa resultatet för […]
  • Månadens höjdpunkter: Maj 2022
    Vad säger ditt kroppsspråk? Tillsammans med Sorgenfriskolans fritids, våra hjälpredor och försökskaniner, spenderade vi en eftermiddag med att utforska hur vi kommunicerar med våra kroppar. Vi började med en liten föreläsning som handlar om konst, färglära och hur man tolkar […]

FÖLJ BLOGGEN VIA MAIL

FÖLJ ARBETET PÅ INSTAGRAM