Vad är Multiplera Skåne?

Multiplera Skåne är ett delaktighetsprojekt där barn och unga i alla skånska kommuner medverkat. Genom att engagera deltagarna i en konstnärlig process har vi lyft deras berättelser och tillsammans har vi utformat målet – ett permanent kollektivt konstverk på en plats vid Skåneleden. Projektet ville även lyfta frågor kring barnkonventionen och demokratiska processer. Hur gör man för att skapa förändring?

MuralCentralen

MuralCentralen drivs av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm. Vi har sedan 2012 arbetat tillsammans med workshops, föreläsningar, konstvandringar och offentliga konstverk. Vi har lång erfarenhet av att skapa deltagarbaserade konstprojekt, som ofta resulterar i någon form av kollektiv offentlig gestaltning. Barn och unga har länge varit vårt fokus.

BLOGG

FÖLJ BLOGGEN VIA MAIL

FÖLJ ARBETET PÅ INSTAGRAM